TBR Consulting AB – We grow your business
dela |
Home Core Values Partners References
 
Företaget & Export/import till Turkiet: Turkiet och Sverige har mycket goda relationer och vi kan hjälpa till att etablera nya utlandsaffärer.
‘TBR Consulting erbjuder utvärderingar, analyser, strategier och genomförande inom försäljning, marknadsföring, PR, export och management’, säger Thomas B. Ramsten, Verkställande Direktör.
Thomas B. Ramsten, VD
TBR Consulting är din affärs-partner i Sverige och utom-lands. Vi hjälper företag att växa och framgångsrikt utnyttja sina affärsmöjligheter. Företaget är grundat på lång erfarenhet inom försäljning, export, marknadsföring och management. Denna kunskap kombi-neras med välbeprövade koncept som appliceras på varje kunds speciella situation. Vi erbjuder utvärderingar, analyser, strategier och genomförande. Länkar till vår engelska hemsida:
Vi erbjuder tjänster inom bl.a. exportkonsulting, distributörssökning, partnersökning, utvärdering, marknadsanalys, konkurrentanalys samt företagsetablering. TBR Consulting har även bra nätverk och kontakter i Turkiet, kompletterat med en lokal partner för turkiska uppdrag.
Turkiet är genom sin höga tillväxt och det strategiska läget mellan Europa och Asien mycket intressant för den svenska industrin. TBR Consulting specialsatsar på exportrådgivning för att hjälpa svenska företag som önskar etablera export, import, affärer, försäljning etc. med Turkiet och andra länder. Genom ett nära samarbete med ett Turkiskt partnerföretag erbjuder vi gemensamt ett brett spektrum av kundanpassade tjänster, t.ex. hjälp att hitta och utvärdera distributör/distributörer eller agent/agenter, starta dotterbolag el. utlandsbolag, marknadsundersökningar, finna leverantörer m.m.

 Expertis & Flexibilitet: TBR Consulting har stor expertis och kan assistera er inom områdena förhandling, kontrakt, kontraktsskrivning samt affärsplaner/marknadsplaner. 
Vi kan hjälpa er inom alla områden som har att göra med affärsutveckling, marknadsundersökningar, försäljningsstrategier, export, PR och reklam.
Med 30 års internationell och lokal erfarenhet inom våra verksamhetsområden erbjuder vi erfaren expertis och professionell assistans. Vi arbetar nära er genom hela processen – från framtagandet av strategier och planer till det praktiska genomförandet, eller enligt era önskemål. Vi är prestigelösa och flexibla med fokus på effektivitet och praktiska lösningar.
Fakta om Turkiet: Turkiet har en stark utveckling och är en viktig affärspartner för Sverige.Vi erbjuder professionell exportrådgivning för Svenska och utländska företag.
TBR Consulting har specialistkompetens för export och etablerade kanaler för exportrådgivning samt exporthjälp i Turkiet.
Turkiet har 75 milj. invånare varav hela en tredjedel av befolkningen har normal (16 milj.) eller stark (9 milj.) köpkraft enligt västerländska mått. Turkiet är idag en intressant exportmarknad som växt över tid. Sveriges export till Turkiet uppgick till 13 miljarder SEK under 2014. Turkiet har länge haft en kraftig ekonomiska utveckling och BNP växte med 4,1 % under 2013.
 
I oktober 2005 beslöt EU att starta medlems-förhandlingar med Turkiet, vilket är mycket positivt för svenska investerare även om anslutningsprocessen kommer att ta tid. EU har slutit frihandelsavtal med Turkiet och varor som är helt framställda eller tillräckligt bearbetade inom EU kan få tullfrihet i Turkiet. Speciellt goda exportmöjligheter bedöms finnas inom sektorerna verkstad, energi, automotive, hälsa, infrastruktur, jordbruk samt textil. Läs tidigare bra tidigare artiklar från DI:
 
 
  Hem  Om oss  Tjänster LösningarKontaktaEngelskaExportera.se
Copyright © TBR Consulting AB, 2001-2015.