TBR Consulting AB – We grow your business
dela |
Home Core Values Partners References
 
Företag & Tjänster: Vi kan hjälpa er som styrelseproffs i t.ex. Sverige, Skandinavien, Norden, EU, Europa och övriga världen.
‘TBR Consulting erbjuder utvärderingar, analyser, strategier och genomförande inom försäljning, marknadsföring, PR, export och management’, säger Thomas B. Ramsten, Verkställande Direktör.
Thomas B. Ramsten, VD
TBR Consulting är din affärs-partner i Sverige och utom-lands. Vi hjälper företag att växa och framgångsrikt utnyttja sina affärsmöjligheter. Företaget är grundat på lång erfarenhet inom försäljning, export, marknadsföring och management. Denna kunskap kombi-neras med välbeprövade koncept som appliceras på varje kunds speciella situation. Vi erbjuder utvärderingar, analyser, strategier och genomförande. Länkar till vår engelska hemsida:
Vi erbjuder tjänster inom bl.a. exportkonsulting, distributörssökning, partnersökning, utvärdering, marknadsanalys, konkurrentanalys samt företagsetablering.
Vi erbjuder ett stort antal tjänster, som anpassas för varje kundönskemål. TBR Consulting hjälper er att utvärdera för- och nackdelar med olika handlingsalternativ. Med stor affärs-kompetens formulerar vi och genomför sedan tillsammans era strategier.

Bra exportråd finns på vår sajt Exportera.se. Vårt tjänsteutbud inkluderar (på engelska):
 Expertis & Flexibilitet: TBR Consulting har stor expertis och kan assistera er inom områdena förhandling, kontrakt, kontraktsskrivning samt affärsplaner/marknadsplaner. 
Vi kan hjälpa er inom alla områden som har att göra med affärsutveckling, marknadsundersökningar, försäljningsstrategier, export, PR och reklam.
Med 30 års internationell och lokal erfarenhet inom våra verksamhetsområden erbjuder vi erfaren expertis och professionell assistans. Vi arbetar nära er genom hela processen – från framtagandet av strategier och planer till det praktiska genomförandet, eller enligt era önskemål. Vi är prestigelösa och flexibla med fokus på effektivitet och praktiska lösningar.
Populära tjänster: Våra tjänster innehåller bl.a. ledningskompetens, styrelsehjälp, management samt chefsuthyrning.
TBR Consulting verkar bl.a. som exportkonsulter och marknadskonsulter – i Sverige och världen. Många av våra uppdragsgivare finns i t.ex. Sverige, Tyskland och England/Storbritannien.
Nedanstående lista med länkar innehåller några av våra populäraste tjänster:
    Kina och Turkiet
Kontakta oss: Utifrån var bas i Stockholm arbetar vi i hela Sverige inkl. Malmö och Göteborg samt i Skandinavien, Europa och resten av världen.
TBR Consulting AB, Stockholm, Sverige
Tel. 08-31 55 33, Fax 08-31 55 43
E-post: info@tbrconsulting.se mera 
 
  Hem  Om oss  Tjänster LösningarKontaktaEngelskaExportera.se
Copyright © TBR Consulting AB, 2001-2016.