TBR Consulting AB – We grow your business
dela |
Home Core Values Partners References
 
Företaget & Export/import till Tyskland: Tyskland och Sverige har mycket goda relationer och vi kan hjälpa till att etablera nya utlandsaffärer.
‘TBR Consulting erbjuder utvärderingar, analyser, strategier och genomförande inom försäljning, marknadsföring, PR, export och management’, säger Thomas B. Ramsten, Verkställande Direktör.
Thomas Ramsten, VD
TBR Consulting är din affärs-partner i Sverige och utom-lands. Vi hjälper företag att växa och framgångsrikt utnyttja sina affärsmöjligheter. Företaget är grundat på lång erfarenhet inom försäljning, export, marknadsföring och management. Denna kunskap kombi-neras med välbeprövade koncept som appliceras på varje kunds speciella situation. Vi erbjuder utvärderingar, analyser, strategier och genomförande. Länkar till vår engelska hemsida:
Vi erbjuder tjänster inom bl.a. exportkonsulting, distributörssökning, partnersökning, utvärdering, marknadsanalys, konkurrentanalys samt företagsetablering. TBR Consulting har även bra nätverk och kontakter i Tyskland, kompletterat med en lokal partner för tyska uppdrag.
Tyskland är genom sin storlek och tillväxt samt det strategiska läget i Europa mycket intressant för svenska företag. TBR Consulting specialsatsar på exportrådgivning för att hjälpa svenska företag som önskar etablera export, import, affärer, försäljning etc. med Tyskland och andra länder. Genom att vi har erfarna konsulter på plats lokalt i Tyskland kan vi erbjuda ett brett spektrum av kundanpassade tjänster, t.ex. hjälp att hitta och utvärdera distributör/distributörer eller agent/agenter, starta dotterbolag el. utlandsbolag, marknadsundersökningar, marknadsstudier, finna leverantörer m.m.

 Expertis & Flexibilitet: TBR Consulting har stor expertis och kan assistera er inom områdena förhandling, kontrakt, kontraktsskrivning samt affärsplaner/marknadsplaner. 
Vi kan hjälpa er inom alla områden som har att göra med affärsutveckling, marknadsundersökningar, försäljningsstrategier, export, PR och reklam.
Med 30 års internationell och lokal erfarenhet inom våra verksamhetsområden erbjuder vi erfaren expertis och professionell assistans. Vi arbetar nära er genom hela processen – från framtagandet av strategier och planer till det praktiska genomförandet, eller enligt era önskemål. Vi är prestigelösa och flexibla med fokus på effektivitet och praktiska lösningar.
Fakta om Tyskland: Tyskland har en stark utveckling och är en viktig affärspartner för Sverige.Vi erbjuder professionell exportrådgivning för Svenska och utländska företag.
TBR Consulting har specialistkompetens för export och etablerade kanaler för exportrådgivning samt exporthjälp i Tyskland.
Tyskland har 81 miljoner invånare och är de flesta år Sveriges allra största exportmarknad som tar 10 % av vår export. Sveriges export till Tyskland uppgick 2014 till 112,3 miljarder SEK, en ökning med 4 % jämfört med 2013. Sverige har samtidigt en stor import från Tyskland, t.o.m. större än vår export och 2014 uppgående till 192,5 miljarder SEK (17,3 % av vår import). Tyskland är världens starkaste exportnation och ett av de få länder där Sverige har handel och en negativ handelsbalans. Den tyska marknaden är stor men inte alltid homogen utan ofta med regionala variationer. Många tyska företag är lokalt eller regionalt starka men saknar nationell täckning, vilken man bör tänka på vid en etablering i landet.
 
Finanskrisen har drabbade Tyskland hårt men det vände snart uppåt igen. Läs artiklar från DI:
 
  Hem  Om oss  Tjänster LösningarKontaktaEngelskaExportera.se
Copyright © TBR Consulting AB, 2001-2015.