TBR Consulting AB – We grow your business
dela |
Home Core Values Partners References
 
Företaget & Export/import till Frankrike: Frankrike och Sverige har mycket goda relationer och vi kan hjälpa till att etablera nya utlandsaffärer.
‘TBR Consulting erbjuder utvärderingar, analyser, strategier och genomförande inom försäljning, marknadsföring, PR, export och management’, säger Thomas B. Ramsten, Verkställande Direktör.
Thomas Ramsten, VD
TBR Consulting är din affärs-partner i Sverige och utom-lands. Vi hjälper företag att växa och framgångsrikt utnyttja sina affärsmöjligheter. Företaget är grundat på lång erfarenhet inom försäljning, export, marknadsföring och management. Denna kunskap kombi-neras med välbeprövade koncept som appliceras på varje kunds speciella situation. Vi erbjuder utvärderingar, analyser, strategier och genomförande. Länkar till vår engelska hemsida:
Vi erbjuder tjänster inom bl.a. exportkonsulting, internationell affärsutveckling, distributörssökning, partnersökning, utvärdering, marknadsanalys, konkurrentanalys samt företagsetablering. TBR Consulting har även bra nätverk och kontakter i Frankrike, kompletterat med en lokal partner för franska uppdrag.
Frankrike är genom sin storlek och det strategiska läget i Europa mycket intressant för svenska företag. TBR Consulting specialsatsar på exportrådgivning/affärsutveckling för att hjälpa svenska företag som önskar etablera export, import, affärer, försäljning etc. i Frankrike och andra länder. Genom ett nära samarbete med ett franskt partnerföretag erbjuder vi gemensamt ett brett spektrum av kundanpassade tjänster, t.ex. att söka och utvärdera distributör/distributörer eller agent/agenter, starta dotterbolag el. utlandsbolag, marknadsundersökningar, marknadsstudier, finna leverantörer m.m.

 Expertis & Flexibilitet: TBR Consulting har stor expertis och kan assistera er inom områdena förhandling, kontrakt, kontraktsskrivning samt affärsplaner/marknadsplaner. 
Vi kan hjälpa er inom alla områden som har att göra med affärsutveckling, marknadsundersökningar, försäljningsstrategier, export, PR och reklam.
Med 30 års internationell och lokal erfarenhet inom våra verksamhetsområden erbjuder vi erfaren expertis och professionell assistans. Vi arbetar nära er genom hela processen – från framtagandet av strategier och planer till det praktiska genomförandet, eller enligt era önskemål. Vi är prestigelösa och flexibla med fokus på effektivitet och praktiska lösningar.
Fakta om Frankrike: Frankrike har en stark utveckling och är en viktig affärspartner för Sverige.Vi erbjuder professionell exportrådgivning för Svenska och utländska företag.
TBR Consulting har specialistkompetens för export och etablerade kanaler för exportrådgivning samt exporthjälp i Frankrike.
Frankrike har 66 miljoner invånare och är Sveriges åttonde största exportmarknad. Sveriges export till Frankrike uppgick till 49,5 miljarder SEK under 2014, en mindre nedgång med 1 % jämfört med året innan. Frankrike tar drygt 4 % av Sveriges export och deras andel av svensk import är ungefär lika stor. Frankrikes tillväxt (BNP) förväntas öka med ca. 1 %. under 2015 och med 1,8 % för 2016.
 
Frankrike har för närvarande en lägre efterfrågan än normalt. Frankrike har dock en god infrastruktur och satsar mycket på avancerad teknologi. En stor andel av befolkningen är högutbildad.
 
Läs tidigare bra artiklar från Dagens Industri och E24:
 
 
  Hem  Om oss  Tjänster LösningarKontaktaEngelskaExportera.se
Copyright © TBR Consulting AB, 2001-2015.